Wskazówki dla Autorów

Zdalne zgłaszanie prac

Autorzy są proszeni o zgłaszanie prac za pomocą Platformy Czasopism UMK (Open-Access System). Prosiły o skorzystanie z linku: ñ

Autorzy są proszeni o akceptację następujących zasad:

 • Prace zgłaszane do publikacji powinny być napisane w języku angielskim.
 • Prosimy o sprawdzenie, czy nadesłana wersja pracy jest ostateczna.
 • Ostateczne wersje zaakceptowanych prac należy przesłać w formie pliku źródłowego LaTeX.
 • Pierwsza strona powinna zawierać: (i) imię i nazwisko autora(ów) (można pominąć, jeśli autor życzy sobie zastosowania procedury "podwójnie ślepej" recenzji); (ii) tytuł artykułu; (iii) krótki abstrakt (maksymalnie 120 słów) oraz słowa kluczowe pracy; (iv) afiliacja autora (autorów).
 • Odniesienia do literatury powinny być wskazane w tekście. Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie.
 • Autorzy są proszeni o podanie numerów DOI prac umieszczonych w bibliografii, o ile taki numer istnieje. Wartość numerów DOI można ustalić na stronie: https://www.crossref.org/guestquery/.
 • Nie są naliczane opłaty za przyjęte prace.

  Pliki LaTeX-a dla autorów:

  Klasa dokumentu oraz stele LeTeX-owe do pobrania:

 • plik ZIP
 • Pliki poniżej zamieszczone umożliwiają tworzenie plików LaTeX w stylu używanym przez Logic and Logical Philosophy. Cztery przykłady plików z objaśnieniami:
 • LaTeX-format=pdflatex; bibliografia: natbib w trybie autor-rok
 • LaTeX-format=latex; bibliografia: natbib w trybie autor-rok
 • LaTeX-format=pdflatex; bibliografia: natbib w trybie numerycznym
 • LaTeX-format=latex; bibliografia: natbib w trybie numerycznym
 • Procedura recenzyjna

  Wszystkie prace złożone do publikacji w Logic and Logical Philosophy będę anonimowo recenzowane przez recenzentów. Posiłkując się recenzjami, redaktorzy LLP zdecydują czy (i) praca zostanie zaakceptowana (być może warunkowo po zastosowaniu wskazanych w recenzji korekt); (ii) praca nie będzie publikowana w złożonej postaci, jednak może być powtórnie rozpatrywana pod kątem możliwości jej opublikowania, o ile Autorzy zdecydują się przygotować nową wersję pracy spełniającą wymogi zawarte w recenzjach; (iii) praca zostanie odrzucona. Autorzy będą poinformowani o decyzji redaktorów tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Autorzy odrzuconych artykułów otrzymają recenzje wyjaśniające powody nieprzyjęcia danej pracy.

  Zasady etyki i oświadczenie dotyczące nadużyć:

  Składając pracę, Autorzy deklarują, że zgłoszenie jest ich oryginalną pracą (która nie jest napisana przez osoby trzecie i nie zawiera wśród wskazanych autorów osób, które nie uczestniczyły w przygotowaniu artykułu), a ponadto potwierdzają, że praca nie została już opublikowana gdzie indziej.

  Dział recenzji

  Jest nam miło poinformować, że Dział ten regularnie publikuje recenzje książek. Jest niezmiernie miło poinformować, że już od dłuższego czasu Dział recenzji prowadzi światowej sławy logik - Profesor Walter Carnielli.

  W “Dziale recenzji” zasadniczo pragniemy promować książki napisane w języku angielskim. Jednak ze względu na fakt, że istnieje sporo napisanych w językach narodowych książek, które warto przybliżyć społeczności logików i filozofów, poszerzyliśmy zakres działu i zachęcamy to nadsyłania recenzji (napisanych po angielsku) książek w innych niż angielsku językach.
   
   

  English Logic and Logical Philosophy Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Humanistyczny UMK Katedra Logiki UMK Projekt graficzny Copyright