llp

Logic and Logical Philosophy

Kwartalnik publikujący artykuły z logiki i filozofii

ISSN: 1425-3305 (wersja papierowa)

ISSN: 2300-9802 (wersja elektroniczna)

Redagowany przez Rafała Gruszczyńskiego, Marka Nasieniewskiego i Andrzeja Pietruszczaka z Katedry Logiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydawany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Od tomu 25 z 2016 roku Logic and Logical Philosophy jest indeksowany w bazie Master Journal List, Emerging Sources Citation Index (Web of Science) należącej do Clarivate Analytics (link). LLP występuje tam w kategoriach: filozofia i logika.

W ramach 2021 Journal Citation Reports (JCR), Clarivate Analytics wprowadziło za rok 2021 wskaźnik cytowań: Journal Citation Indicator (JCI). JCI za rok 2021 dla LLP wynosi 1,09, co daje mu (link):
• trzecie miejsce w kategorii logika: JCI rank 3/25, JCI quartile Q1, JCI percentile 90;
• miejsce 60 w kategorii filozofia: JCI rank 60/320, JCI quartile Q1, JCI percentile 81,41.

Od 2011 roku Logic and Logical Philosophy jest indeksowany w bazie Scopus. W oparciu o wyniki tej bazy za rok 2021, Scopus CiteScore™ uplasował LLP wśród 17 procent najlepszych czasopism z filozofii (link)

Scimago Journal Rank 2021 (SJR = 0.762) nadał LLP status Q1 wśród czasopism z filozofii; miejsce 40 w gronie 667 czasopism (link).

Logic and Logical Philosophy znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Prace opublikowane w LLP otrzymują 100 punktów.

English Uniwersytet Mikołaja Kopernika Katedra Logiki UMK Copyright