llp

Logic and Logical Philosophy

Kwartalnik publikujący artykuły z logiki i filozofii

ISSN: 1425-3305 (wersja papierowa)

ISSN: 2300-9802 (wersja elektroniczna)

Redagowany przez Rafała Gruszczyńskiego, Marka Nasieniewskiego i Andrzeja Pietruszczaka z Katedry Logiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydawany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Od 2011 roku Logic and Logical Philosophy jest indeksowany w bazie Scopus. W oparciu o wyniki tej bazy kwartalnik uzyskał następujące wskaźniki za rok 2019:
• Scopus CiteScore™ uplasował LLP wśród 22 procent najlepszych czasopism z filozofii (link);
• Scimago Journal Rank (SJR) ponownie nadał LLP status Q1 wśród czasopism z filozofii (miejsce 84. w gronie 602 czasopism) (link);
• CWTS Journal Indicator SNIP dla LLP wynosi 1.138 (link). Wskaźnik ten uplasował LLP wśród 20 procent najlepszych czasopism z filozofii publikujących minimum 10 artykułów w latach 2016–2018.

Od tomu 25 z 2016 roku Logic and Logical Philosophy jest indeksowany w bazie Master Journal List, Emerging Sources Citation Index (Web of Science) należącej do Clarivate Analytics (link). LLP występuje tam w trzech kategoriach: filozofia, matematyka i logika.


Finansowane ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 706/P-DUN/2018 z dnia 10.05.2018. Zadanie 1: „Przygotowanie artykułów w języku angielskim do ośmiu numerów czasopisma Logic and Logical Philosophy w latach 2018–2019; Vol 27, No 1–4 (2018), Vol 28, No 1–4 (2019)”; kwota środków finansowych z DUN 64 800 zł. Zadanie 4: „Digitalizacja ośmiu numerów czasopisma Logic and Logical Philosophy w latach 2018–2019; Vol 27, No 1–4 (2018), Vol 28, No 1–4 (2019)”; kwota środków finansowych z DUN 18 600zł.