llp

Logic and Logical Philosophy

Kwartalnik publikujący artykuły z logiki i filozofii

ISSN: 1425-3305 (wersja papierowa)

ISSN: 2300-9802 (wersja elektroniczna)

Redagowany przez Rafała Gruszczyńskiego, Marka Nasieniewskiego i Andrzeja Pietruszczaka z Katedry Logiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydawany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Od 2011 roku Logic and Logical Philosophy jest indeksowany w bazie Scopus. W oparciu o wyniki tej bazy kwartalnik uzyskał następujące wskaźniki za rok 2020:
• Scopus CiteScore™ uplasował LLP wśród 20 procent najlepszych czasopism z filozofii (link);
• Scimago Journal Rank (SJR) ponownie nadał LLP status Q1 wśród czasopism z filozofii (miejsce 9 w gronie czasopism z otwartym dostępem) (link);
• CWTS Journal Indicator SNIP dla LLP wynosi 1.1 (link). Wskaźnik ten uplasował LLP wśród 20 procent najlepszych czasopism z filozofii.

Od tomu 25 z 2016 roku Logic and Logical Philosophy jest indeksowany w bazie Master Journal List, Emerging Sources Citation Index (Web of Science) należącej do Clarivate Analytics (link). LLP występuje tam w trzech kategoriach: filozofia, matematyka, logika.

Logic and Logical Philosophy znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Prace opublikowane w LLP otrzymują 100 punktów.

English Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Humanistyczny UMK Katedra Logiki UMK Projekt graficzny Copyright